Plum grasshopper

Plum grasshopper, 2015, The artist - Boris Ivanov

2015