Gzhelsky pereulok, 1990, 2003, Painter - Ivanov Boris Mikhailovich

Gzhelsky pereulok, 1990 2003

The Burdenko Hospital, 1990, 2003, Painter - Ivanov Boris Mikhailovich

The Burdenko Hospital, 1990 2003

Switch on the Krymskaya naberezhnaya , 2003, Painter - Ivanov Boris Mikhailovich

Switch on the Krymskaya naberezhnaya  2003

March 1999, 1999, Painter - Ivanov Boris Mikhailovich

March 1999 1999

Mansurov pereulok, 2004, Painter - Ivanov Boris Mikhailovich

Mansurov pereulok 2004