Девочка на голове

Девочка на голове, 2014, Художник - Иванов Борис Михайлович

2014