На горе

На горе, 2012, Художник - Иванов Борис Михайлович

2012