Палата №6

Палата №6, 2004, Художник - Иванов Борис Михайлович

2004