2006

Любители вина, 2006, Художник - Иванов Борис Михайлович

Любители вина 2006

Прогулка с собакой, 2006, Художник - Иванов Борис Михайлович

Прогулка с собакой 2006

Портрет закончен, 2006, Художник - Иванов Борис Михайлович

Портрет закончен 2006

Танго, 2006, Художник - Иванов Борис Михайлович

Танго 2006

Охота за трюфелями, 2006, Художник - Иванов Борис Михайлович

Охота за трюфелями 2006